תמ"א 38 רחוב שלמה בן יוסף 6- אשדוד.לפני

אחרי

רחוב שלמה בן יוסף 6
בשלב תכנון – תמ"א 38 – 1, תיקון 3, שמונה דיירים קיימים. 
לאחר תוכניות עבודה – בשלב ביצוע
הכוללות: ממ"ד, חניה, מחסן, מעלית, מרפסת שרות ומרפסת שמש.