תמ"א 38 - רחוב משה שרת 20 בת יםלפני

אחרי

רחוב משה שרת18-20 בת ים
תמ"א 38, תוספת 18 יח"ד ב-2.5 קומות נוספות . 
בשלב ביצוע
התוספות כוללות: ממ"ד, חניה, מחסן, מעלית, מרפסת שרות ומרפסת שמש