תמ"א 38 – הרותם 8, אשדודלפני

אחרי

רחוב הרותם 8-אשדוד
בשלב תכנון – תמ"א 38, תוספת 2 יח"ד בקומות עמודים, תוספת 10 יח"ד ב-2.5 קומות נוספות . 
לאחר קבלת היתר, בשלב תוכניות עבודה
התוספות כוללות: ממ"ד, חניה, מחסן, מעלית, מרפסת שרות ומרפסת שמש