רחוב יהודה גור 4 – רחובות – תמ"א 38לפני

אחרי

רחוב יהודה גור 4-רחובות
בשלב תכנון – תמ"א 38, תוספת 2 יח"ד בקומות עמודים, תוספת 10 יח"ד ב-2.5 קומות נוספות . 
התוספות כוללות: ממ"ד, חניה, מחסן, מעלית, מרפסת שרות ומרפסת שמש