קהילת ציון 12-הרצליה – תמ"א 38לפני

אחרי

רחוב קהילת ציון 12-הרצליה
תמ"א 38, תוספת 8 יח"ד ב-2.5 קומות נוספות . 
לאחר חישוב סטטי-בשלב הוצאת היתר
התוספות כוללות: ממ"ד, חניה, מחסן, מעלית, מרפסת שרות ומרפסת שמש