פנקס 41 קרית אונו- תמ"א 38לפני

אחרי

רחוב פנקס 41-קרית אונו
תמ"א 38, תוספת 36 יח"ד ב-2.5 קומות נוספות . 
לאחר חישוב סטטי-בשלב הוצאת היתר
התוספות כוללות: ממ"ד, חניה, מחסן, מעלית, מרפסת שרות ומרפסת שמש