קונסטרוקטורHead of constructorקונסטרוקטור הוא איש מקצוע העוסק בתחום הנדסת בניין. התמחותו מתמקדת בתכנון שלד המבנה  בהתאם לתקנים השונים הקשורים לתחום זה.

הקונסטרוקטור הוא בעצם מהנדס בניין בוגר הנדסה אזרחית הרשום ברשם המהנדסים במדור מבנים ונושא ברישיון מאת הרשם.

תחום התמחותו של הקונסטרוקטור מתמקד בכל הקשור לתכנון מבנים החל מיסודותיו ועד לשלד המבנה הגמור. במהלך תכנון שלד המבנה, נעזר הקונסטרוקטור ביועצים נוספים כגון יועץ קרקע. בהתאם לתקן 940 (תכן ביסוס מבנים), מחויב כל יזם לבצע בדיקת קרקע ובאמצעותה, לספק למתכנן נתונים לתכנון יסודות המבנה, סוג הקרקע ונתונים לחישוב המבנה לעמידה ברעידת אדמה.

כיום, לאחר החמרת התקן לאור החשש להתרחשות רעידת אדמה בישראל, חייב כל מהנדס בניין לחשב את המבנה לעמידה ברעידת אדמה בהתאם לתקן 413. תכן המבנה מתבטא בחישוב כוחות האופקיים הפועלים על המבנה ועל יסודותיו בעת התרחשות רעידת אדמה ותכן חיזוק קירות המבנה (קירות הקשחה), עמודי המבנה ויסודותיו לקבלת כוחות אלו ועמידה בהם.

תכנון קונסטרוקציה של אולמות תעשייה גדולים המתוכננים עם גגות בחתך משולש, מחייב כל מהנדס בניין לחישוב ותכנון המבנה לעמידה בכוחות רוח חזקים הפועלים על קירות המבנה. כוחות אלו עשויים להגיע לעשרות טונות. באחריות המהנדס לתכנן את שלד המבנה לקבלת כוחות אלו. תכן קונסטרוקציה של מבנים אלו ובמיוחד מבנים מתחום בניה קלה מחייב התמחות מהנדס קונסטרוקציה בתכן קונסטרוקציה מפלדה.

בשנת 2005 חוקקה הכנסת את חוק תמ"א 38. החוק נועד לעודד יזמים  לחיזוק מבנים בתמורה לקבלת זכויות לבניה עד 2.5 קומות על גג המבנה ומכירתם בשוק החופשי.

אומנם, הצלחת החוק נתונה במחלוקת לאור מספר המועט של המבנים אשר חוזקו במסגרת תמא 38,  אולם, חלקו של מהנדס בניין בפרויקט היא מהותית ביותר, משום שעבודתו תקבע בסופו של יום אם המבנה יעמוד במבחן בעת התרחשות רעידת אדמה בישראל .

לאור חשיבות הנושא, איגוד המהנדסים יזם קורסי התמחות למהנדסים ליישום חוק תמ"א 38. כיום ברוב הרשויות, קונסטרוקטור אינו רשאי להגיש תכנון למבנים במסגרת תמא 38 במידה ולא עבר את ההשתלמות וקיבל תעודה על כך.